O drewnie wiemy więcej niż myślisz

Drewno to podstawowy materiał parkieciarza. To rosnące drzewa są źródłem surowca, z którego otrzymuje się materiał zwany drewnem. W odróźnieniu od wielu innych materiałów budowlanych, drewno pochodzi z zasobów przyrody ożywionej i wszechstronnie stosowane od tysiącleci w budownictwie i w innych dziedzinach działalności człowieka. Baza surowcowa drewna jest odnawialna. Surowcem właściwym do pozyskiwania drewna są drzewa iglaste rosnące około 100 lat, natomiast drzewa liściaste około 200 lat.

Drzewo składa się z części podziemne, stanowiącej rozbudowany system korzeniowy oraz części naziemnej - pnia i korony. Koronę tworzą gałęzie drzewa z liściami lub z igłam. Korzenie pełnią dwie funkcję: zaopatrzeniową - dostarczają wodę i nieorganiczne substancje chemiczne (tzn. sole wapnia, potasu, fosforu, żelaza, sodu i in.) i funkcję statyczną - utrzymują pień drzewa w pozycji iponowej, ponieważ tylko w w taki sposób może być zapewniony liściom dostęp do światła słonecznego. Jest to podstawowy warunek wzrostu drzewa, związany z zaopatrzeniem w węgiel, pierwiastek niezbędny do budowy nowych komórek drewna.

Dzięki energii swiatła słonecznego substancje pobierane z ziemi przez system korzeniowy drzewa i związki chemiczne powstające w wyniku fotosyntezy w liściach, przetwarzają się w skomplikowane związki organiczne (celulozę, ligninę,żywicę, substancje aromatyczne, taninę i inne), z których co roku tworzy się w miazdze drzewa nowa warstwa komórek nazywana słojem rocznym.